สินค้าหมด

©2014 DMM.com/KADOKAWA GAMES all Rights Reserved.

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'2484' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17920,19451,8804,13619,5417,2525,18850,8480,4069,18628,12612,7824,4362,17927,16868,18843,15649,4365 Array ( [0] => 17920 [1] => 19451 [2] => 8804 [3] => 13619 [4] => 5417 [5] => 2525 [6] => 18850 [7] => 8480 [8] => 4069 [9] => 18628 [10] => 12612 [11] => 7824 [12] => 4362 [13] => 17927 [14] => 16868 [15] => 18843 [16] => 15649 [17] => 4365 )