พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้าวางประมาณ สิงหาคม 2020

2,550 BAHT
พรีออเดอร์

Specifications
Pre-painted Posable Figure
Size: Rohan: Approx. 150mm / Heaven's Door: Approx. 65mm
Material: PVC, ABS, Nylon

[Set Contents]
-Main figure
-Base
-Alternative part

q select pid from dex_product where pid<>'24839' and ( pcharacter='493' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20967,24082,24691,24692,24084,15321,23921,20964,23603,23923,21907,17332,20963,23794,21664,23918,18240,17331 Array ( [0] => 20967 [1] => 24082 [2] => 24691 [3] => 24692 [4] => 24084 [5] => 15321 [6] => 23921 [7] => 20964 [8] => 23603 [9] => 23923 [10] => 21907 [11] => 17332 [12] => 20963 [13] => 23794 [14] => 21664 [15] => 23918 [16] => 18240 [17] => 17331 )