พรีออเดอร์

2,900 BAHT
3200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'24837' and ( pcharacter='605' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,25008,24835,24714,24836,24713,25007,24936 Array ( [0] => 25008 [1] => 24835 [2] => 24714 [3] => 24836 [4] => 24713 [5] => 25007 [6] => 24936 )