พรีออเดอร์

2,900 BAHT
3200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'24836' and ( pcharacter='605' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24714,24835,24936,24713,24837,25008,25007 Array ( [0] => 24714 [1] => 24835 [2] => 24936 [3] => 24713 [4] => 24837 [5] => 25008 [6] => 25007 )