พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 26 มกราคม 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้าวางประมาณ ตุลาคม 2020

2,330 BAHT
พรีออเดอร์

Kizuna AI is now a Nendoroid Doll!

Popular virtual YouTuber Kizuna AI is now a Nendoroid Doll! Nendoroid Dolls feature the same Nendoroid heads, but an alternate doll-like body that is highly articulated and can easily be dressed-up into different outfits while still remaining a palm-sized action figure! Be sure to add Kizuna AI in her faithfully recreated outfit to your collection!

*Skin tone of this Nendoroid Doll is a special color to match that of the original character.

Set Contents:

  • Figure
  • Top
  • Hot Pants
  • Interchangeable Boots (with Magnets in Soles)
  • Interchangeable Hand Parts (Closed Hands (Left/Right) / Peace Sign Hands (Left/Right))
  • Magnetic Base (For Magnetic Soled Shoes)
  • Articulated Stand

 

Specifications

- Painted ABS&PVC non-scale articulated figure with stand included.

- Approximately 140mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'24834' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10477,22622,1495,22784,8251,14047,23615,11766,1569,8270,19757,3028,19662,18134,6994,24511,5926,22122 Array ( [0] => 10477 [1] => 22622 [2] => 1495 [3] => 22784 [4] => 8251 [5] => 14047 [6] => 23615 [7] => 11766 [8] => 1569 [9] => 8270 [10] => 19757 [11] => 3028 [12] => 19662 [13] => 18134 [14] => 6994 [15] => 24511 [16] => 5926 [17] => 22122 )