พรีออเดอร์

8,300 BAHT
9200 BAHT
พรีออเดอร์

Sixth live tour of MILLIONSTARS "THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 6thLIVE TOUR UNI-ON@IR!!!!" individually performed by each type released on Blu-ray. Features footage of the Fukuoka performance including five Blu-ray discs. Further details will be updated.

q select pid from dex_product where pid<>'24723' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14445,24721,1398,17432,20694,1392,1389,13720,22410,1397,14446,21325,19535,17433,17428,17430,20767,20188 Array ( [0] => 14445 [1] => 24721 [2] => 1398 [3] => 17432 [4] => 20694 [5] => 1392 [6] => 1389 [7] => 13720 [8] => 22410 [9] => 1397 [10] => 14446 [11] => 21325 [12] => 19535 [13] => 17433 [14] => 17428 [15] => 17430 [16] => 20767 [17] => 20188 )