พรีออเดอร์

8,300 BAHT
9200 BAHT
พรีออเดอร์

Sixth live tour of MILLIONSTARS "THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 6thLIVE TOUR UNI-ON@IR!!!!" individually performed by each type released on Blu-ray. Features footage of the Sendai performance including five Blu-ray discs. Further details will be updated.

q select pid from dex_product where pid<>'24722' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20765,18475,18216,20694,17430,1395,21343,8366,18223,21341,19061,14444,1398,24721,1394,11631,20766,14478 Array ( [0] => 20765 [1] => 18475 [2] => 18216 [3] => 20694 [4] => 17430 [5] => 1395 [6] => 21343 [7] => 8366 [8] => 18223 [9] => 21341 [10] => 19061 [11] => 14444 [12] => 1398 [13] => 24721 [14] => 1394 [15] => 11631 [16] => 20766 [17] => 14478 )