พรีออเดอร์

8,300 BAHT
9200 BAHT
พรีออเดอร์

Sixth live tour of MILLIONSTARS "THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 6thLIVE TOUR UNI-ON@IR!!!!" individually performed by each type released on Blu-ray. Features footage of the Kobe performance including five Blu-ray discs. Further details will be updated.

q select pid from dex_product where pid<>'24721' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11759,22183,20999,1763,19450,1395,11007,17423,23855,18971,9766,18223,22184,23397,13720,20694,17434,1396 Array ( [0] => 11759 [1] => 22183 [2] => 20999 [3] => 1763 [4] => 19450 [5] => 1395 [6] => 11007 [7] => 17423 [8] => 23855 [9] => 18971 [10] => 9766 [11] => 18223 [12] => 22184 [13] => 23397 [14] => 13720 [15] => 20694 [16] => 17434 [17] => 1396 )