พรีออเดอร์

1,300 BAHT
1450 BAHT
พรีออเดอร์

Minori Chihara celebrates her 15th anniversary with a two-disc best album. Disc 1 features tracks released after "SANCTUARY-Minori Chihara Best Album-" with "Aitakatta Sora" to "Amy" and a new track by Q-MHz. Disc 2 comes with character songs.

q select pid from dex_product where pid<>'24712' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1615,24314,6744,5876,3827,1320,22592,2678,6959,21968,22885,11764,3441,22284,19787,2735,20997,3879 Array ( [0] => 1615 [1] => 24314 [2] => 6744 [3] => 5876 [4] => 3827 [5] => 1320 [6] => 22592 [7] => 2678 [8] => 6959 [9] => 21968 [10] => 22885 [11] => 11764 [12] => 3441 [13] => 22284 [14] => 19787 [15] => 2735 [16] => 20997 [17] => 3879 )