นางิถูกปิดผนึกการรับรู้ตัวตนและความทรงจำเรื่องโยอิชิผู้เป็น ‘สหายร่วมรบ’ เพียงคนเดียวเอาไว้

สิงสู่จากคนสู่คน ความประสงค์ร้ายอันบริสุทธิ์ที่ผ่านการคำนวณมาเรียบร้อย สัตว์ประหลาดที่เพิ่มพูนความรู้สึกด้านลบของมนุษย์ เปิดโปงแผนการร้ายอันน่าสะพรึงกลัวของ ‘โทโกะโยอิชิ’

นางิโตะจะสามารถนำโยอิชิกลับคืนมาได้หรือไม่------!?

การสำรวจยมโลกครั้งสุดท้ายของนางิกับโยอิชิได้เริ่มขึ้น ณ บัดนี้!

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'24710' and ( pcharacter='386' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6986,24709,1821,3973,22530,2725 Array ( [0] => 6986 [1] => 24709 [2] => 1821 [3] => 3973 [4] => 22530 [5] => 2725 )