ที่ไหนมีคุณโคอิสึมิที่นั่นมีราเม็ง!

จะอยู่คนเดียวก็กิน จะอยู่สองคนก็กิน

จะแบบต้นตำรับก็กิน จะแบบพิสดารพันลึกก็กิน

มืดค่ำแค่ไหนก็กิน ชั่วโมงเร่งด่วนก็กิน...

อา ราเม็งมันช่างวิเศษเหลือเกิน...!

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'24707' and ( pcharacter='359' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11122,18152,5776,2190 Array ( [0] => 11122 [1] => 18152 [2] => 5776 [3] => 2190 )