พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 มีนาคม 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้าวางประมาณ กรกฎาคม 2020

16,220 BAHT
17820 BAHT
พรีออเดอร์

Set contents

・ Body
・ 3 types of wrist replacement left and right
・ Twin buster rifle
・ Beam saber x 2
・ Neutzberg × 6
・ Seraphim unit
・ Shield
・ Various joints
・ Exclusive stage set

  • Product size: Tall: 170mm / 6.69"inch
  • Material: PVC, ABS, Die-cast

q select pid from dex_product where pid<>'24702' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10344,3936,1186,1090,6100,7476,10004,3591,3951,21443,9227,3931,7915,3930,13645,1089,11900,10319 Array ( [0] => 10344 [1] => 3936 [2] => 1186 [3] => 1090 [4] => 6100 [5] => 7476 [6] => 10004 [7] => 3591 [8] => 3951 [9] => 21443 [10] => 9227 [11] => 3931 [12] => 7915 [13] => 3930 [14] => 13645 [15] => 1089 [16] => 11900 [17] => 10319 )