มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24701' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13075,16600,335,13887,14078,18158,1802,13959,10028,21626,12437,10029,2193,8025,19,1817,15234,13550 Array ( [0] => 13075 [1] => 16600 [2] => 335 [3] => 13887 [4] => 14078 [5] => 18158 [6] => 1802 [7] => 13959 [8] => 10028 [9] => 21626 [10] => 12437 [11] => 10029 [12] => 2193 [13] => 8025 [14] => 19 [15] => 1817 [16] => 15234 [17] => 13550 )