มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24701' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24697,14168,17,13942,22664,22987,330,1812,4873,18314,21728,4391,86,17514,21533,21576,4746,12433 Array ( [0] => 24697 [1] => 14168 [2] => 17 [3] => 13942 [4] => 22664 [5] => 22987 [6] => 330 [7] => 1812 [8] => 4873 [9] => 18314 [10] => 21728 [11] => 4391 [12] => 86 [13] => 17514 [14] => 21533 [15] => 21576 [16] => 4746 [17] => 12433 )