มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24700' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10602,16209,16319,122,9504,20572,22880,13550,16226,1779,14622,24111,23817,18296,18122,19628,16225,16196 Array ( [0] => 10602 [1] => 16209 [2] => 16319 [3] => 122 [4] => 9504 [5] => 20572 [6] => 22880 [7] => 13550 [8] => 16226 [9] => 1779 [10] => 14622 [11] => 24111 [12] => 23817 [13] => 18296 [14] => 18122 [15] => 19628 [16] => 16225 [17] => 16196 )