มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24698' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11108,44,22572,2892,18298,64,22719,10608,18653,16219,8045,24675,23344,18297,24475,10880,18707,18296 Array ( [0] => 11108 [1] => 44 [2] => 22572 [3] => 2892 [4] => 18298 [5] => 64 [6] => 22719 [7] => 10608 [8] => 18653 [9] => 16219 [10] => 8045 [11] => 24675 [12] => 23344 [13] => 18297 [14] => 24475 [15] => 10880 [16] => 18707 [17] => 18296 )