สินค้าเหลือน้อย

6,900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24696' and ( pcharacter='502' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17635,14771,13213,14748,14770,14822,14806,18381,14795,23704,17599,14749,18385,16759,17602,17628,17626,14780 Array ( [0] => 17635 [1] => 14771 [2] => 13213 [3] => 14748 [4] => 14770 [5] => 14822 [6] => 14806 [7] => 18381 [8] => 14795 [9] => 23704 [10] => 17599 [11] => 14749 [12] => 18385 [13] => 16759 [14] => 17602 [15] => 17628 [16] => 17626 [17] => 14780 )