มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24694' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13388,15698,7840,15886,5853,15840,21539,16059,21852,22401,22550,10060,23033,6434,21151,23040,11721,14960 Array ( [0] => 13388 [1] => 15698 [2] => 7840 [3] => 15886 [4] => 5853 [5] => 15840 [6] => 21539 [7] => 16059 [8] => 21852 [9] => 22401 [10] => 22550 [11] => 10060 [12] => 23033 [13] => 6434 [14] => 21151 [15] => 23040 [16] => 11721 [17] => 14960 )