พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 24 ธันวาคม 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้าวางประมาณ กรกฎาคม 2020

2,550 BAHT
พรีออเดอร์

Specifications
Pre-painted Posable Figure
Size: Approx. H160mm
Material: PVC&ABS& Nylon

[Set Contents]
-Main figure
-Base
-Option parts
Details
Sculptor: Maeda Kyouji
Sculpture Producer: Takumi Kobo

*The figure cannot stand on its own so please use the included base for display.

q select pid from dex_product where pid<>'24692' and ( pcharacter='493' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23794,23826,17331,23827,23920,14172,21907,23603,13095,23921,23918,23923,20598,21663,23919,15759,24358,23922 Array ( [0] => 23794 [1] => 23826 [2] => 17331 [3] => 23827 [4] => 23920 [5] => 14172 [6] => 21907 [7] => 23603 [8] => 13095 [9] => 23921 [10] => 23918 [11] => 23923 [12] => 20598 [13] => 21663 [14] => 23919 [15] => 15759 [16] => 24358 [17] => 23922 )