พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 24 ธันวาคม 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้าวางประมาณ กรกฎาคม 2020

2,550 BAHT
พรีออเดอร์

Specifications
Pre-painted Posable Figure
Size: Approx. H160mm
Material: PVC&ABS& Nylon

[Set Contents]
-Main figure
-Base
-Option parts
Details
Sculptor: Iwakura Keiji & PROGRESS
Sculpture Producer: Takumi Kobo

*The figure cannot stand on its own so please use the included base for display.

q select pid from dex_product where pid<>'24691' and ( pcharacter='493' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23921,21839,23603,18240,21907,23794,23923,23922,24358,20964,21664,23918,23828,20598,24082,15321,23827,23919 Array ( [0] => 23921 [1] => 21839 [2] => 23603 [3] => 18240 [4] => 21907 [5] => 23794 [6] => 23923 [7] => 23922 [8] => 24358 [9] => 20964 [10] => 21664 [11] => 23918 [12] => 23828 [13] => 20598 [14] => 24082 [15] => 15321 [16] => 23827 [17] => 23919 )