มีสินค้า

390 BAHT
590 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24660' and ( pcharacter='267' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24447,14059,20581,24672,19402,17528,12870,24449,21955,11723,12507,22782,24448,17858,19945,12531,17529,17524 Array ( [0] => 24447 [1] => 14059 [2] => 20581 [3] => 24672 [4] => 19402 [5] => 17528 [6] => 12870 [7] => 24449 [8] => 21955 [9] => 11723 [10] => 12507 [11] => 22782 [12] => 24448 [13] => 17858 [14] => 19945 [15] => 12531 [16] => 17529 [17] => 17524 )