มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24659' and ( pcharacter='267' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24450,20581,5081,17529,14057,13553,19945,24673,19402,17858,17527,17526,23016,24446,21955,25138,24818,12534 Array ( [0] => 24450 [1] => 20581 [2] => 5081 [3] => 17529 [4] => 14057 [5] => 13553 [6] => 19945 [7] => 24673 [8] => 19402 [9] => 17858 [10] => 17527 [11] => 17526 [12] => 23016 [13] => 24446 [14] => 21955 [15] => 25138 [16] => 24818 [17] => 12534 )