มีสินค้า

2,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24654' and ( pcharacter='603' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23977,24652,24724,23880,24650,24544,24339,23877,23874,24254,24340,24540,23979,23876,24502,23980,23978,23878 Array ( [0] => 23977 [1] => 24652 [2] => 24724 [3] => 23880 [4] => 24650 [5] => 24544 [6] => 24339 [7] => 23877 [8] => 23874 [9] => 24254 [10] => 24340 [11] => 24540 [12] => 23979 [13] => 23876 [14] => 24502 [15] => 23980 [16] => 23978 [17] => 23878 )