พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้าวางประมาณ พฤษภาคม 2020

1,380 BAHT
1520 BAHT
พรีออเดอร์

From "Mobile Suit Gundam THE ORIGIN" MSD (Mobile Suite Discovery)

GM Guard Custom (equipped with E-2 beam spray gun) connected to the “Gm” variation lineage is commercialized with HG kit!

Parts such as the chest and school bags are reproduced with new modeling, and a characteristic E-2 beam spray gun is included.

*

*

● Reproduce characteristic airframe shape with new modeling

Reproduced with new modeling changes throughout the body such as chest, school bag, shoulders, and waist.

*

·Ransel

Ransel with a unique Vulcan gun is reproduced with new modeling.

*

・ Shoulder, chest, waist, leg armor

Reproduction of various parts of the aircraft with new modeling.

Lumbar Newly shaped side skirt can be equipped with E-2 beam spray gun.

*

*

● Includes a variety of optional parts such as E-2 beam spray gun and palm parts.

Two newly shaped E-2 beam spray guns are included. In addition, both left and right hand parts are included.

*

*

● Various marking stickers including caution marks are included

*

*

Attached Armed: E-2 Beam Spray Gun / Beam Spray Gun / Beam Dagger / Guardian Shield

*

----------------------------------------

1/144 scale assembly plastic model

Target age: 8 years old or older

Product material: PS / PE

・ No adhesive is used for assembly

----------------------------------------

/
q select pid from dex_product where pid<>'24646' and ( pcharacter='153' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22449,22454,4093,5598,9119,1713,9487,11520,5597,9117,5199,7117,20678,10882,3073,8409,9486,3684 Array ( [0] => 22449 [1] => 22454 [2] => 4093 [3] => 5598 [4] => 9119 [5] => 1713 [6] => 9487 [7] => 11520 [8] => 5597 [9] => 9117 [10] => 5199 [11] => 7117 [12] => 20678 [13] => 10882 [14] => 3073 [15] => 8409 [16] => 9486 [17] => 3684 )