พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 31 ธันวาคม 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้าวางประมาณ เมษายน 2020

1,800 BAHT
1980 BAHT
พรีออเดอร์

Set content

・ Figure-rise Standard Kamen Rider Genm Action Gamer Level 2 x 1

・ Gashakon Bagweiser × 1 ・ Kainus Seal × 1 ・ Foil Seal × 1

・ Display base x 1

----------------------------------------

Non-scale assembly plastic model

Target age: 15 years old and over

Product material: PS / ABS

・ No adhesive is used for assembly

* Tools such as nippers (sold separately) are required for assembly.

----------------------------------------

/
q select pid from dex_product where pid<>'24645' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6694,18726,10367,6058,6864,18915,6899,6866,6946,6944,5724,6057,11167,7357,6693,5557,23296,5722 Array ( [0] => 6694 [1] => 18726 [2] => 10367 [3] => 6058 [4] => 6864 [5] => 18915 [6] => 6899 [7] => 6866 [8] => 6946 [9] => 6944 [10] => 5724 [11] => 6057 [12] => 11167 [13] => 7357 [14] => 6693 [15] => 5557 [16] => 23296 [17] => 5722 )