พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ พฤษภาคม 2020

7,650 BAHT
พรีออเดอร์

Product : Proovy
Specifications
Pre-painted Complete Figure
Scale: 1/7
Size: Approx. H210mm (Not including the base)
Material: ATBC-PVC, ABS

[Set Contents]
-Main figure
-Helmet head set
-Gauntlet
-Base
Details
Sculptor [Figure, Helmet Head, Effect Part]: Ozawa Shingo
3D Sculpting [Gauntlet Unit, Shoulder Armor, Core Unit, Jewel Unit] / Base: Ema Tokio (Sawada Kobo)
Dekomasu Color Planning, Production: Sawada Kobo

q select pid from dex_product where pid<>'24630' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19285,24117,19897,14296,20503,5898,12785,19916,5334,13897,12370,14279,16645,24300,15281,19898,14276,15273 Array ( [0] => 19285 [1] => 24117 [2] => 19897 [3] => 14296 [4] => 20503 [5] => 5898 [6] => 12785 [7] => 19916 [8] => 5334 [9] => 13897 [10] => 12370 [11] => 14279 [12] => 16645 [13] => 24300 [14] => 15281 [15] => 19898 [16] => 14276 [17] => 15273 )