พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

Long awaited first album from sound making project--STEREO DIVE FOUNDATION--by R.O.N. noted for providing tracks for artists and working for various anime and game background tracks. Includes "Daisy", "AXIS", "Renegade", "Genesis" and eight new tracks. Also comes with instrumental tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'24620' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4844,5486,4952,1561,12461,8357,3886,23177,1583,24100,24435,21689,19988,20548,4732,9157,15767,23402 Array ( [0] => 4844 [1] => 5486 [2] => 4952 [3] => 1561 [4] => 12461 [5] => 8357 [6] => 3886 [7] => 23177 [8] => 1583 [9] => 24100 [10] => 24435 [11] => 21689 [12] => 19988 [13] => 20548 [14] => 4732 [15] => 9157 [16] => 15767 [17] => 23402 )