พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 17 พฤศจิกายน 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ กุมภาพันธุ์ 2020

600 BAHT
พรีออเดอร์

Size: W100mm×H150mm, (assemble)W81mm×H110mm
Material: Acrylic
Made in Japan

q select pid from dex_product where pid<>'24584' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11190,15531,17140,8448,10410,3603,23201,11160,8113,23230,24550,22151,12325,15375,5575,7523,7001,8199 Array ( [0] => 11190 [1] => 15531 [2] => 17140 [3] => 8448 [4] => 10410 [5] => 3603 [6] => 23201 [7] => 11160 [8] => 8113 [9] => 23230 [10] => 24550 [11] => 22151 [12] => 12325 [13] => 15375 [14] => 5575 [15] => 7523 [16] => 7001 [17] => 8199 )