พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 17 พฤศจิกายน 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ กุมภาพันธุ์ 2020

1,400 BAHT
พรีออเดอร์

Size: Approximately 22cm x 100cm
Waist: Approximately 60 - 90cm
Material: Polyester, Nylon
Made in Japan

q select pid from dex_product where pid<>'24582' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21036,10402,16840,12311,24081,8220,21186,15207,4505,7301,22309,17566,20799,17139,7012,15532,21070,16457 Array ( [0] => 21036 [1] => 10402 [2] => 16840 [3] => 12311 [4] => 24081 [5] => 8220 [6] => 21186 [7] => 15207 [8] => 4505 [9] => 7301 [10] => 22309 [11] => 17566 [12] => 20799 [13] => 17139 [14] => 7012 [15] => 15532 [16] => 21070 [17] => 16457 )