พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 17 พฤศจิกายน 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ กุมภาพันธุ์ 2020

480 BAHT
พรีออเดอร์

Size: A4
Material: PP
Tpye: Set with 3 types
Made in Japan

q select pid from dex_product where pid<>'24581' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21069,15196,4537,8531,21030,7007,16463,16845,6081,17135,8333,7882,16822,21059,8535,23194,16469,18695 Array ( [0] => 21069 [1] => 15196 [2] => 4537 [3] => 8531 [4] => 21030 [5] => 7007 [6] => 16463 [7] => 16845 [8] => 6081 [9] => 17135 [10] => 8333 [11] => 7882 [12] => 16822 [13] => 21059 [14] => 8535 [15] => 23194 [16] => 16469 [17] => 18695 )