พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 17 พฤศจิกายน 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ กุมภาพันธุ์ 2020

1,400 BAHT
พรีออเดอร์

(Temptative)
Size: B2 (W51 cm × H72 cm)
Material: Polyester, PVC
Made in Japan

q select pid from dex_product where pid<>'24580' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18694,7945,21088,7876,11189,10413,8184,15179,6092,24081,17156,7515,21076,9358,8334,10955,11153,21055 Array ( [0] => 18694 [1] => 7945 [2] => 21088 [3] => 7876 [4] => 11189 [5] => 10413 [6] => 8184 [7] => 15179 [8] => 6092 [9] => 24081 [10] => 17156 [11] => 7515 [12] => 21076 [13] => 9358 [14] => 8334 [15] => 10955 [16] => 11153 [17] => 21055 )