พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 16 พฤศจิกายน 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ มกราคม 2020

480 BAHT
พรีออเดอร์

Product : Hifumi Shobou
Specifications
Size: 100mm x 60mm
Material: Plastic

q select pid from dex_product where pid<>'24571' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20933,18945,19745,22141,23851,15888,10156,22622,9304,7909,3911,10885,4032,9975,6440,4692,6413,2255 Array ( [0] => 20933 [1] => 18945 [2] => 19745 [3] => 22141 [4] => 23851 [5] => 15888 [6] => 10156 [7] => 22622 [8] => 9304 [9] => 7909 [10] => 3911 [11] => 10885 [12] => 4032 [13] => 9975 [14] => 6440 [15] => 4692 [16] => 6413 [17] => 2255 )