พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 16 พฤศจิกายน 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ มกราคม 2020

480 BAHT
พรีออเดอร์

Product : Hifumi Shobou
Specifications
Size: 100mm x 60mm
Material: Plastic

q select pid from dex_product where pid<>'24570' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5912,19750,20116,18554,22887,1707,11987,24321,2189,493,17367,17235,498,16505,6587,21714,3886,9296 Array ( [0] => 5912 [1] => 19750 [2] => 20116 [3] => 18554 [4] => 22887 [5] => 1707 [6] => 11987 [7] => 24321 [8] => 2189 [9] => 493 [10] => 17367 [11] => 17235 [12] => 498 [13] => 16505 [14] => 6587 [15] => 21714 [16] => 3886 [17] => 9296 )