มีสินค้า

1,650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24541' and ( pcharacter='603' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23978,24934,24918,23876,24535,24544,24917,24539,23879,23982,24255,23880,24980,24256,24652,24650,23878,24254 Array ( [0] => 23978 [1] => 24934 [2] => 24918 [3] => 23876 [4] => 24535 [5] => 24544 [6] => 24917 [7] => 24539 [8] => 23879 [9] => 23982 [10] => 24255 [11] => 23880 [12] => 24980 [13] => 24256 [14] => 24652 [15] => 24650 [16] => 23878 [17] => 24254 )