มีสินค้า

2,350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24540' and ( pcharacter='603' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23878,23877,24256,23874,23980,23981,24339,24340,23684,24652,24535,24654,24650,24254,23978,23979,23982,24502 Array ( [0] => 23878 [1] => 23877 [2] => 24256 [3] => 23874 [4] => 23980 [5] => 23981 [6] => 24339 [7] => 24340 [8] => 23684 [9] => 24652 [10] => 24535 [11] => 24654 [12] => 24650 [13] => 24254 [14] => 23978 [15] => 23979 [16] => 23982 [17] => 24502 )