พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

THE IDOLM@STER SideM WORLD TRE@SURE --a CD series linked to the idol raising live game "IDOLM SideM LIVE ON ST@GE!". Includes one new song portraying each country and one theme song common throughout the "WORLD TRE@SURE" series. The stage for 11 is India. Two songs plus one instrumental ver. Newly illustrated cover artwork.
 

q select pid from dex_product where pid<>'24521' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21712,19134,1984,11553,24526,22713,11551,13204,22573,1985,11549,17223,11535,11546,21711,11099,11534,23341 Array ( [0] => 21712 [1] => 19134 [2] => 1984 [3] => 11553 [4] => 24526 [5] => 22713 [6] => 11551 [7] => 13204 [8] => 22573 [9] => 1985 [10] => 11549 [11] => 17223 [12] => 11535 [13] => 11546 [14] => 21711 [15] => 11099 [16] => 11534 [17] => 23341 )