พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Original theatrical release "Santa Company - Chrtistmas no Himitsu" scheduled to premiere in Dec. 2019 originally written, scripted, and directed by film director, Kenji Itoso. Main theme song by Minori Chihara. Includes title track, 2 insert tracks, and instrumental tracks of each. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'24519' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3882,260,15790,10458,19857,4705,23395,7833,14740,22943,10007,5250,6661,20117,24629,1404,7344,23787 Array ( [0] => 3882 [1] => 260 [2] => 15790 [3] => 10458 [4] => 19857 [5] => 4705 [6] => 23395 [7] => 7833 [8] => 14740 [9] => 22943 [10] => 10007 [11] => 5250 [12] => 6661 [13] => 20117 [14] => 24629 [15] => 1404 [16] => 7344 [17] => 23787 )