พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Original theatrical release "Santa Company - Chrtistmas no Himitsu" scheduled to premiere in Dec. 2019 originally written, scripted, and directed by film director, Kenji Itoso. Main theme song by Minori Chihara. Includes title track, 2 insert tracks, and instrumental tracks of each. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'24519' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14136,8896,5711,4209,2860,5231,7745,14160,9215,2368,22622,11343,3162,1543,8261,23783,9242,5286 Array ( [0] => 14136 [1] => 8896 [2] => 5711 [3] => 4209 [4] => 2860 [5] => 5231 [6] => 7745 [7] => 14160 [8] => 9215 [9] => 2368 [10] => 22622 [11] => 11343 [12] => 3162 [13] => 1543 [14] => 8261 [15] => 23783 [16] => 9242 [17] => 5286 )