พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Daisuke Ono to release new single "Deep & Holic". This first release in the Reiwa era mixes a digi-funk pop added with an essence of acid jazz. Coupled with a remix of his first maxi single "Amaoto", entitled "Amaoto-Refrain-" plus one new track. All tracks come with instrumental ver.

q select pid from dex_product where pid<>'24518' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1525,5456,2844,5640,24763,6509,24258,14531,2391,7743,6247,5179,21237,9128,4977,7818,24574,3166 Array ( [0] => 1525 [1] => 5456 [2] => 2844 [3] => 5640 [4] => 24763 [5] => 6509 [6] => 24258 [7] => 14531 [8] => 2391 [9] => 7743 [10] => 6247 [11] => 5179 [12] => 21237 [13] => 9128 [14] => 4977 [15] => 7818 [16] => 24574 [17] => 3166 )