พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'24516' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5176,14606,21936,2382,19083,1545,2030,3833,6442,11199,1584,10045,5215,9123,5230,14113,23714,22622 Array ( [0] => 5176 [1] => 14606 [2] => 21936 [3] => 2382 [4] => 19083 [5] => 1545 [6] => 2030 [7] => 3833 [8] => 6442 [9] => 11199 [10] => 1584 [11] => 10045 [12] => 5215 [13] => 9123 [14] => 5230 [15] => 14113 [16] => 23714 [17] => 22622 )