พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'24516' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17668,3942,11202,19858,3886,14119,10779,9196,22913,4705,4948,2739,24433,20990,24732,24735,22472,19312 Array ( [0] => 17668 [1] => 3942 [2] => 11202 [3] => 19858 [4] => 3886 [5] => 14119 [6] => 10779 [7] => 9196 [8] => 22913 [9] => 4705 [10] => 4948 [11] => 2739 [12] => 24433 [13] => 20990 [14] => 24732 [15] => 24735 [16] => 22472 [17] => 19312 )