พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Anime Edition comes with leading track, 1 coupling track and 2 instrumental tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'24514' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4033,7348,6225,6616,3891,2857,19307,9380,4694,22285,11077,5173,8261,8279,1451,11101,4702,24170 Array ( [0] => 4033 [1] => 7348 [2] => 6225 [3] => 6616 [4] => 3891 [5] => 2857 [6] => 19307 [7] => 9380 [8] => 4694 [9] => 22285 [10] => 11077 [11] => 5173 [12] => 8261 [13] => 8279 [14] => 1451 [15] => 11101 [16] => 4702 [17] => 24170 )