พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Anime Edition comes with leading track, 1 coupling track and 2 instrumental tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'24514' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23823,3644,4844,19991,9787,23366,10898,18945,20172,8263,11833,9182,1547,22382,13742,11001,4980,6636 Array ( [0] => 23823 [1] => 3644 [2] => 4844 [3] => 19991 [4] => 9787 [5] => 23366 [6] => 10898 [7] => 18945 [8] => 20172 [9] => 8263 [10] => 11833 [11] => 9182 [12] => 1547 [13] => 22382 [14] => 13742 [15] => 11001 [16] => 4980 [17] => 6636 )