พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Artist Edition comes with leading track, 2 coupling tracks and 3 instrumental tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'24513' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10156,3656,205,11972,21331,23850,19068,6501,16152,4206,6275,14320,4214,6222,15964,7743,10789,10851 Array ( [0] => 10156 [1] => 3656 [2] => 205 [3] => 11972 [4] => 21331 [5] => 23850 [6] => 19068 [7] => 6501 [8] => 16152 [9] => 4206 [10] => 6275 [11] => 14320 [12] => 4214 [13] => 6222 [14] => 15964 [15] => 7743 [16] => 10789 [17] => 10851 )