พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Artist Edition comes with leading track, 2 coupling tracks and 3 instrumental tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'24513' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6790,1528,4044,2376,17367,14559,5805,3643,9386,3880,22383,1530,22876,22166,10147,6635,1591,4927 Array ( [0] => 6790 [1] => 1528 [2] => 4044 [3] => 2376 [4] => 17367 [5] => 14559 [6] => 5805 [7] => 3643 [8] => 9386 [9] => 3880 [10] => 22383 [11] => 1530 [12] => 22876 [13] => 22166 [14] => 10147 [15] => 6635 [16] => 1591 [17] => 4927 )