พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Artist Edition comes with leading track, 2 coupling tracks and 3 instrumental tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'24513' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20063,23342,4968,14555,16130,19755,24433,20260,4003,20125,10779,16411,20127,24752,3254,10717,19307,24610 Array ( [0] => 20063 [1] => 23342 [2] => 4968 [3] => 14555 [4] => 16130 [5] => 19755 [6] => 24433 [7] => 20260 [8] => 4003 [9] => 20125 [10] => 10779 [11] => 16411 [12] => 20127 [13] => 24752 [14] => 3254 [15] => 10717 [16] => 19307 [17] => 24610 )