พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Artist Edition comes with leading track, 2 coupling tracks and 3 instrumental tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'24513' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6297,14005,5656,6197,6060,4692,5664,4233,10706,13036,19398,12182,17993,18519,5673,1473,8250,21662 Array ( [0] => 6297 [1] => 14005 [2] => 5656 [3] => 6197 [4] => 6060 [5] => 4692 [6] => 5664 [7] => 4233 [8] => 10706 [9] => 13036 [10] => 19398 [11] => 12182 [12] => 17993 [13] => 18519 [14] => 5673 [15] => 1473 [16] => 8250 [17] => 21662 )