พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Artist Edition comes with leading track, 2 coupling tracks and 3 instrumental tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'24513' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3040,9242,20066,21969,21241,6060,10783,17405,6278,3823,10235,23630,21810,20505,3147,9792,21234,25039 Array ( [0] => 3040 [1] => 9242 [2] => 20066 [3] => 21969 [4] => 21241 [5] => 6060 [6] => 10783 [7] => 17405 [8] => 6278 [9] => 3823 [10] => 10235 [11] => 23630 [12] => 21810 [13] => 20505 [14] => 3147 [15] => 9792 [16] => 21234 [17] => 25039 )