พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Artist Edition comes with leading track, 2 coupling tracks and 3 instrumental tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'24513' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22048,22291,2611,1451,21973,21617,21659,4201,22480,14563,6900,18541,1479,18698,24514,24705,23366,22981 Array ( [0] => 22048 [1] => 22291 [2] => 2611 [3] => 1451 [4] => 21973 [5] => 21617 [6] => 21659 [7] => 4201 [8] => 22480 [9] => 14563 [10] => 6900 [11] => 18541 [12] => 1479 [13] => 18698 [14] => 24514 [15] => 24705 [16] => 23366 [17] => 22981 )