พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Artist Edition comes with leading track, 2 coupling tracks and 3 instrumental tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'24513' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6506,20955,22636,5229,7199,8943,9139,24743,14949,4032,5792,23758,9388,23403,24762,1572,13775,15506 Array ( [0] => 6506 [1] => 20955 [2] => 22636 [3] => 5229 [4] => 7199 [5] => 8943 [6] => 9139 [7] => 24743 [8] => 14949 [9] => 4032 [10] => 5792 [11] => 23758 [12] => 9388 [13] => 23403 [14] => 24762 [15] => 1572 [16] => 13775 [17] => 15506 )