พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Artist Edition comes with leading track, 2 coupling tracks and 3 instrumental tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'24513' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1412,18468,19705,3658,6287,8029,10847,9143,15157,23627,23412,1700,15788,1494,482,6649,16183,8964 Array ( [0] => 1412 [1] => 18468 [2] => 19705 [3] => 3658 [4] => 6287 [5] => 8029 [6] => 10847 [7] => 9143 [8] => 15157 [9] => 23627 [10] => 23412 [11] => 1700 [12] => 15788 [13] => 1494 [14] => 482 [15] => 6649 [16] => 16183 [17] => 8964 )